Nederlandse veredelaars zijn echte ‘Willy Wortels’

Wist je dat onze Nederlandse veredelaars échte ‘Willy Wortels’ zijn? Wat zij doen op het gebied van plantenveredeling en voedselinnovatie is pure plantkracht!

5 Nederlandse innovaties die de wereld voeden

Nederland is koploper op het gebied van voedselinnovatie. Zo hebben we nieuwe plantenrassen ontwikkeld die met weinig water genoegen nemen en groeien in droge gebieden. Ook zijn Nederlandse veredelaars erin geslaagd om de opbrengst per hectare de afgelopen 50 jaar met 50% te verhogen. En wist je dat we innovatiekampioen zijn en ieder jaar meer dan duizend nieuwe rassen ontwikkelen? De houdbaarheid en smaak van groenten is trouwens dankzij onze eigen ‘Willy Wortels’ substantieel verbeterd. Tenslotte is Nederland koploper als het gaat om urban farming en vertical farming; innovatieve manieren om groenten en fruit te verbouwen in de stad.

Prikkelend

Ken je ze, van die prikkelende uitspraken die zeker vragen oproepen? Ook in de wereld van de biologie en plantenveredeling zijn ze er. Hieronder een paar voorbeelden.

“Er is geen wereldvoedselprobleem”

Het is vooral een voedselverdelingsprobleem en een kwaliteitsprobleem. We hebben genoeg technische mogelijkheden om voldoende voedsel te produceren. Dit dankzij moderne plantenveredeling, teelttechnieken, gewasbescherming en bemesting.

 • Het is veel moeilijker om het voedsel op de juiste plaats en tijd beschikbaar te krijgen, vooral voor armere bevolkingsgroepen.
 • Vroeger ging de aandacht vooral uit naar honger en ondervoeding. Nu verschuift het probleem in veel landen, ook de ontwikkelde, naar slechte voeding en ongezonde leefpatronen als veroorzakers van overgewicht, hart- en vaatziekten en obesitas.
 • Tegenwoordig bevat het voedingspakket van veel mensen te veel suikers, vetten en dierlijke eiwitten.

“Genetische mutatie hoort bij de natuur”

 • Klopt, de natuur slaagt er al sinds het ontstaan van het leven in om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat is ook nodig om te overleven.
 • We zijn dus eigenlijk allemaal mutanten. Gek? Waarheid!
 • Sinds 10.000 jaar helpt de mens planten gericht te veranderen, bijvoorbeeld om de opbrengst te vergroten zodat mensen voldoende en kwalitatief goed voedsel hebben. Zonder dat zou honger ontstaan.
 • De moderne methoden voor het verbeteren van planten voor land- en tuinbouw zijn veelbelovend. Door deze in te zetten, vangen we de gevolgen van klimaatverandering op en houden we genoeg eten voor een groeiende wereldbevolking.

“Eetbare planten zijn best giftig soms. Hoe zit dat?”

 • De mens is altijd op zoek geweest naar geschikte gewassen om zich te voeden en zo te overleven.
 • De aardappel is nu één van de belangrijkste voedingsgewassen, maar de oorspronkelijke aardappelen, die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika, bevatten giftige stoffen!
 • Veredelaars maakten ze eetbaar door het gehalte aan gifstoffen stap voor stap naar beneden te brengen door gericht te kruisen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld tomaten en pompoenen.
 • Met de meest actuele plantenveredelingsmethoden kunnen we ongewenste eigenschappen nog veel efficiënter uit planten halen, en gewenste selecteren.

“De moderne boer spuit met verstand”

 • Beter een beetje op het zaad, dan veel over het veld.
 • Voor de jaren negentig werd er nauwelijks gebruik gemaakt van insecticiden op het zaad.
 • Toen waren er middelen toegelaten met een lange preventieve en direct dodende werking tegen insecten. Die middelen werden ruimschoots over de grond en over het gewas gespoten, in de open lucht.
 • Tegenwoordig zijn er middelen die niet over het veld worden gespoten, maar in zeer kleine hoeveelheden worden aangebracht op het zaaizaad. Die brengen het aantal veldbespuitingen terug naar nagenoeg 0. Een geringe hoeveelheid op het zaad is dus veel beter voor het milieu.
 • Het gebruik van zulke middelen op zaad moet hiervoor dan wel zijn toegestaan, want anders moeten telers weer terug naar veldbespuitingen.

5 Belangrijke Nederlandse plantinnovaties

Onze veredelaars leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van groenten en fruit. Van aardappelen die bestand zijn tegen droogte tot tomaten met een lange houdbaarheid. Stuk voor stuk voorbeelden waarin Nederlandse kennis en kunde een belangrijke rol speelde.

1. Woestijnaardappels

Aardappels gaan heel efficiënt om met het water in de bodem en zetten voedingsstoffen om in een hoogwaardig voedingsmiddel voor de mens. Ze spelen een belangrijke rol in de toenemende vraag naar voedsel. Ultiem doel: een ras creëren dat kan groeien in extreem droog gebied en aan minimale irrigatie genoeg heeft.

2. Meer suikerbieten

Door plantenveredeling bracht de landbouwgrond van suikerbieten, maïs en tarwe de afgelopen 50 jaar per jaar 1% meer op. Die groei zorgde ervoor dat doemscenario’s over honger geen werkelijkheid zijn geworden, en dat we met dezelfde hoeveelheid landbouwgrond veel meer monden kunnen voeden.

3. Spinazie x 334

Nieuwe plantenrassen zijn belangrijk, ze zorgen bijvoorbeeld voor een betere opbrengst, een langere houdbaarheid, zijn beter bestand tegen ziekten, spelen in op klimaatverandering of bieden nog meer gezondheidsvoordelen. Die – door de mens gecreëerde – biodiversiteit is belangrijk, want nieuwe plantensoorten en plantenrassen hebben nieuwe eigenschappen of een betere smaak. Met 334 rassen spinazie blijft deze gezonde groente op het menu.

4. Vers!

Was een tomaat 40 jaar geleden slechts 6 dagen houdbaar, tegenwoordig is dat zo’n 22 dagen. En bloemen blijven tegenwoordig tot twee weken goed op de vaas. Naast verbetering van gewassen, spelen hierbij conserveringstechnieken, verpakking, transport en opslag een rol. Ook hier zijn Nederlanders goed in.

5. Sla in the city

Urban farming gebruikt plekken in de stad om land- en tuinbouw te bedrijven. Het brengt de voedselproductie dicht bij de eindconsument, verlaagt zo de transportkosten en de kostprijs en maakt de stad groener. Al dit soort nieuwe manieren van landbouw betekenen werk aan de winkel voor biologen en veredelaars.

Wat zijn de feiten en cijfers over bevolkingsgroei, de opbrengst van de landbouw, het voedseltekort en de hoeveelheid landbouwgrond? We zetten het voor je op een rijtje.

1,5

miljoen

Landbouwgrond krijgt een steeds hoger zoutgehalte. 1,5 miljoen hectare landbouwgrond verzilt jaarlijks ter wereld. Plantenveredeling zorgt voor oplossingen!

10.000

jaar

Plantenveredeling telt in totaal al 10.000 jaar menselijke inbreng, het is “human nature” om planten te verbeteren.

70%

stijgen

Zoveel moet de landbouwproductie stijgen om in 2050 aan de voedselvraag te voldoen.

19

miljoen

Door efficiëntere landbouw kunnen we alleen al in Europa 19 miljoen hectare natuurgebied sparen.

DOSSIER: Biodiversiteit

Wat is het verband tussen biodiversiteit en voedselzekerheid? We leggen het graag even uit. Biodiversiteit, de veelheid en genetische diversiteit aan planten en dieren, is belangrijk voor het leven op aarde en voor de mens. Planten zorgen voor een veelheid aan producten en inhoudsstoffen, geven mens en dier voeding en maken de wereld mooier.

The sky is the limit!

Nederland is koploper in de wereld als het om planten gaat. De hele wereld houdt onze sector in de gaten. Dat is niet vreemd want dagelijks werken we aan nieuwe innovaties die in meer of mindere mate onze wereld beter en mooier maken. We houden je graag op deze pagina’s op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.